دوره‌های 3D + Animation / Animation

تعداد دوره‌ها: 135

نکات، ترفند ها و تکنیک هایی که به شما کمک می کند که با Blender هوشمندانه تر کار کنید را کشف کنید، برنامه open-source قدرتمند برای کار کردن با گرافیک های سه بعدی.

Lynda - 2D Animation: Tips and Tricks

Dermot O' Connor Animation

ترفند های انیماتور های حرفه ای را بیاموزید و یاد بگیرید چگونه در زمان صرفه جویی می کنند و کاراکتر های بی نظیر را خلق می کنند.

Lynda - Maya 2019 Essential Training

George Maestri Animation

در این دوره تمارین مورد نیازی را که برای ساخت مدل های سه بعدی و انیمیشن های با کیفیت بالا در Maya 2019 نیاز دارید را بیاموزید. مهارت های اصلی Maya مانند ساخت مدل ها، تکستچر ها، رندرگیری ها و انیمیشن ها را در این دوره بیاموزید.

Lynda - ZBrush: Tips & Tricks

Ryan Kittleson Animation

نکته های بیاموزید پیرامون بهینه سازی با کمک ZBrush . ریان کیتلسون نحوه استفاده از حالت های سه بعدی، هات کی ها (کلید های ترکیبی)، پوسته های سفارشی، grid ها، stamp brush ها و غیره را شرح می دهد.

بیاموزید چگونه پیام های بازرگانی، تصاویر، بازی ها، یا نمایشات تلویزیونی را با نرم افزار Storyboard Pro بصورت فیلمنامه مصور درآورید. نکته هایی بیاموزید که چگونه می توان سرعت ساخت فیلمنامه را مصور خود را افزایش دهید و حداکثر استفاده را از ابزار های نقاشی نرم افزار Storyboard Pro بکنید.

Speed up your motion graphics workflow by taking advantage of the real-time processing power of Unreal Engine 4. Find out how to take static and animated geometry from Maya and C4D and render it in Unreal.

Lynda - Maya 2018 Essential Training

George Maestri Animation

Get the essential training you need to create high-quality 3D models and animations in Maya 2018. Learn core Maya skills such as modeling, texturing, rendering, and animation.

Lynda - Maya: Tips, Tricks & Techniques

George Maestri Animation

Get tips, tricks, and techniques to solve the most common issues Maya artists encounter in a live production environment in this new weekly series.

Mexopolis has blended Mexican popular culture with digital animation to create characters and stories that dazzle the eye and strike universal truths in the heart.

Lynda - 3ds Max 2021 Essential Training

Aaron F. Ross Animation

Learn what you need to know to use 3ds Max 2021 to create professional 3D models, animations, and motion graphics.

Lynda - Unity 3D 2019 Essential Training

Emmanuel Henri Animation

Learn the essentials of Unity, the powerful 3D development tool for building mobile and desktop games, real-time simulations and visualizations, and short films.

Lynda - Maya 2020 Essential Training

George Maestri Animation

Learn to create high-quality 3D models and animations in Maya 2020. Learn core Maya skills—modeling, texturing, rendering, and animation—in a real-world project-based workflow.

Lynda - Introduction to 3D

George Maestri Animation

Learn the basic concepts underlying all 3D modeling and rendering software: navigating 3D space, modeling, texturing, rendering, and more.

Lynda - Maya: Render Setup System

George Maestri Animation

Learn how to use the Render Setup window and the Light Editor to create faster, more dynamic renders in Maya.

Lynda - 21 Foundations of Animation

Dermot O' Connor Animation

Learn the 21 foundations of animation: universal principles that can be used to create high-quality animation in any style or medium, including hand-drawn and digital animation.

Learn about the built-in options and third-party plugins for 3D modeling, lighting, and animation in After Effects.

Lynda - Learning 3ds Max 2020

Aaron F. Ross Animation

Learn to leverage the power of 3ds Max for modeling, rendering, and animation. This introductory training course covers foundational 3ds Max tools, concepts, and techniques.

Lynda - 3ds Max 2020 Essential Training

Aaron F. Ross Animation

Learn what you need to know to use 3ds Max 2020 to create professional 3D models, animations, and motion graphics.

Lynda - Creating a TV Stinger

Eran Stern Animation

Discover how to create a TV stinger from start to finish. Learn how to create this common asset—and capture audience attention—using simple and effective motion graphics tools in After Effects.

Lynda - Learning HTML Canvas

Joe Marini Animation

Want to create rich and immersive web experiences with HTML and JavaScript? Learn how to use the Canvas element to build 2D graphics and animations right on screen.